DEXERYL verzachtende crème

Een statistisch significante werkzaamheid, bewezen in klinische studies uitgevoerd bij meer dan 1.000 patiënten. Bij deze studies werd een placebo of comparator gebruikt, wat wetenschappelijk onderbouwd onderzoek van het hoogste niveau oplevert.

De verzachtende crème ontdekken

DEXERYL biedt een doeltreffende behandeling voor de droge huid bij nierfalen

Bij 73% van de patiënten was er een aanzienlijke verbetering van de niergerelateerde droogheid

Regelmatige toepassing van Dexeryl verzachtende crème tweemaal per dag op het lichaam resulteert in een aanzienlijke vermindering van 73% van de xerose bij de patiënten na 7 dagen¹.

md_dexeryl_website-uremic-xerosis-results-graph 577x549 v2 Percentage patiënten in volledige of bijna volledige remissie met placebo of DEXERYL verzachtende crème.

-75%

jeuk na 2 maanden behandeling¹

84%

van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden¹

1- Balaskas et al. Randomized, Double-blind Study with Glycerol and Paraffin in Uremic Xerosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011

METHODOLOGIE

Doelstelling

Doeltreffendheidsonderzoek van een crème op basis van glycerine en paraffine bij uremische xerose.  

Studie

Gerandomiseerd, dubbelblind, intra-individueel (links versus rechts), multicentrisch klinisch vergelijkend onderzoek van een crème op basis van glycerine en paraffine bij uremische xerose.

Onderzoeksgroep

99 gerandomiseerd patiënten met een matige tot ernstige vorm van uremische xerose.

Dosering

2 toepassingen per dag.

Duurtijd

8 weken.

Primair evaluatiecriterium

Behandelingsrespons (xerosescore) op elk been, zoals gedefinieerd door een vermindering van ten minste twee graden in vijf punten ten opzichte van de uitgangswaarde in de klinische score op dag 7.

Secundaire evaluatiecriteria

  • Zelfbeoordeling door de patiënt van algemene pruritus (visuele analoge schaal: VAS) en levenskwaliteit (SF-12 en DLQI-schalen).
  • Plaatselijke tolerantie van de producten, beoordeeld door patiënten.
  • Algemene tolerantie, beoordeeld door de onderzoekers

Tolerantie

DEXERYL is veilig bevonden en wordt uitstekend door de huid verdragen.

Uremische xerose: oorzaken, symptomen en behandelingen

Uremische xerose: oorzaken, symptomen en behandelingen

Uremische xerose is de wetenschappelijke term voor een droge huid bij patiënten die een nierdialyse ondergaan. Dit gaat gepaard met ernstige jeuk.

Kom meer te weten over uremische xerose

Bronnen:  

1- Balaskas et al. Randomized, Double-blind Study with Glycerol and Paraffin in Uremic Xerosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011

Terug naar boven