DEXERYL verzachtende crème

Een statistisch significante werkzaamheid, bewezen in klinische studies uitgevoerd bij meer dan 1.000 patiënten. Bij deze studies werd een placebo of comparator gebruikt, wat wetenschappelijk onderbouwd onderzoek van het hoogste niveau oplevert.

De verzachtende crème ontdekken

DEXERYL EEN DOELTREFFENDE BEHANDELING TEGEN RADIOTHERAPIE-GERELATEERDE ROODHEID.

De ernst van bestralingsgerelateerd erytheem nam aanzienlijk af

Het regelmatig aanbrengen van Dexeryl verzachtende crème driemaal daags gedurende 42 dagen verminderde de ernst van radiotherapie-gerelateerd erytheem aanzienlijk ten opzichte van een referentieproduct¹.
 

md_dexeryl_website-radiotherapy-erythema-results-graph 577x440  Grafiek waarin de intensiteit van roodheid wordt weergegeven, na 42 dagen, al naargelang het aangebrachte product. 1- Lichte vorm van roodheid 2- Gematigde vorm van roodheid 3- Ernstige vorm van roodheid Grafiek gemaakt door Pierre Fabre.

METHODOLOGIE

Doel

Vergelijkend onderzoek naar de werkzaamheid en tolerantie van DEXERYL versus Trolamine bij de behandeling van erytheem na bestraling.  

Studie

Onderzoeksfase III, monocentrische, gerandomiseerd, gecontroleerde, dubbelblinde, gelijklopende studie van Dexeryl crème versus Trolamine 0,67% (referentieproduct).

Onderzoeksgroep

80 willekeurige volwassen patiënten: 70 gevallen van borstkanker/10 gevallen van KNO-kanker.

Dosering

3 toepassingen per dag.

Duurtijd

Gedurende 12 weken: Gedurende de eerste 6 weken van radiotherapie en vervolgens 6 weken nadat deze is gestopt, 3 toepassingen per dag.

Primair evaluatiecriterium

Het trofische aspect van de behandelde huidoppervlakken op D42 (einde radiotherapie) beoordeeld aan de hand van klinische symptomen (pijn, erytheem, exulceratie, exsudatie) met behulp van een semi-kwantitatieve schaal op basis van 4 scores (0=afwezig, 1=licht, 2=matig, 3=ernstig) en een visuele analoge schaal ter beoordeling van het algemene trofische aspect van de huid (0: huidletsel - 100: geen huidletsel).

Secundaire evaluatiecriteria

  • Klinische weergave van de behandelde huidoppervlakken op D7, D14, D21, D28, D35 en D84 (dezelfde parameters als op D42).
  • De gemiddelde tijd die nodig is alvorens de eerste huidletsels verschijnen.
  • De doeltreffendheid van de behandeling wordt door de patiënt beoordeeld aan de hand van een visuele analoge schaal.
  • De gemiddelde tijd tussen D42 en D84 die nodig is opdat de huidletsels weer verdwijnen.
  • Gebruiksvriendelijkheid en tolerantie van beide behandelingen, beoordeeld op D7, D42 en D84 volgens 3 criteria: gemak bij het aanbrengen, mate van inwerking en het gevoel na het aanbrengen.
  • Eindbeoordeling van de behandelingen op D84 volgens 5 criteria: doeltreffendheid van de behandeling, tolerantie van de behandeling, tekortkoming van de behandeling in termen van therapietrouw ondoeltreffendheid en bijwerkingen, uitgesproken voorkeur voor een van de behandelingen en resterende hyperpigmentatie.

Tolerantie

Beide producten worden goed door de huid verdragen.

Hoe de huid bij kanker verzorgen?

Hoe de huid bij kanker verzorgen?

Kankerbehandelingen kunnen veranderingen aan de huid en de nagels veroorzaken.

Hoe de huid verzorgen om roodheid te voorkomen?

Over de huid en kanker

Bronnen:   

1- Monnier A. Etude de l’activité et de la tolérance de la crème DEXERYL versus Trolamine dans le traitement de l’érythème secondaire au traitement par radiothérapie. Rapport van klinische studies DC569 B98 CR301. 

Terug naar boven