DEXERYL Krem emolient

DEXERYL Krem emolient

Statystycznie istotna skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych na grupie ponad 1000 pacjentów. Badania zostały przeprowadzone z udziałem grupy placebo lub porównawczej, zapewniając rzetelne dowody z zachowaniem reguł naukowych. 

Odkryj krem emolient

DEXERYL: SKUTECZNE LECZENIE objawów suchości skóry spowodowanej ichtiozą

Wykazano, że stosowanie preparatu Dexeryl spowodowało istotne zmniejszenie suchości skóry1.

60% pacjentów zaobserwowało istotne zmniejszenie – o 50% – objawów suchości w ciągu 28 dni1.

md_dexeryl_website-ichthyosis-results-graph 577x487 Odsetek pacjentów z co najmniej 50% redukcją wyniku na skali SRRC w 28. dniu (%). Wynik SRRC: wynik referencyjny do oceny suchości skóry i ichtiozy na podstawie czterech kryteriów – łuszczenia, szorstkości, zaczerwienienia i pęknięcia. Grafika stworzona przez Pierre Fabre.

92%

pacjentów ocenia nawodnienie jako dobre lub bardzo dobre1,2

40%

pacjentów uważa, że pocenie poprawiło się nieznacznie lub znacznie1,2

80%

badaczy biorących udział w badaniu klinicznym uznało krem emolient DEXERYL za skuteczny w leczeniu ichtiozy u dzieci1,2

1 – Blanchet-Bardon C et al.Association of glycerol and paraffin in the treatment of ichthyosis in children: an international, multicentric, randomized, controlled, double-blind study. JEADV 2012 r.

2 – Po 3 miesiącach stosowania.

METODOLOGIA

Cel

Wykazanie skuteczności kremu emolientu DEXERYL w redukcji objawów ichtiozy.   

Badanie

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą, prowadzone w grupach równoległych:
Dexeryl krem emolient w porównaniu z grupą kontrolną wykorzystującą jedynie podłoże (placebo).

Populacja

W badaniu wzięło udział 231 dzieci w średnim wieku 8,3 lat, cierpiących na niepęcherzykowatą postać ichtiozy: ichtioza pospolita (63,2%), recesywna sprzężona z chromosomem X (14,7%), inna (22,1%).

Dawkowanie

2 zastosowania dziennie.

Czas trwania

12 tygodni (4-tygodniowy okres badania z podwójnie ślepą próbą z zastosowaniem kremu Dexeryl lub podłoża), a następnie badanie otwarte z udziałem wszystkich pacjentów leczonych kremem Dexeryl (przez 8 tygodni).

Pierwszorzędowe kryteria oceny

Poprawa objawów w przebiegu ichtiozy określona jako zmiana punktacji dla oceny suchości skóry na skali SRRC*<11099/>: procent pacjentów z 50% redukcją wyniku SRRC w dniu 28.

Drugorzędowe kryteria oceny

Świąd: oceniany za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS).
Ocena ogólna (zdolność nawodnienia skóry, poprawa potliwości): realizowana przez każdego badacza i pacjenta.

Tolerancja

Stosowanie kremu DEXERYL na skórę u dzieci dwa razy dziennie przez 3 miesiące nie wywoływało żadnych ogólnoustrojowych ani miejscowych działań niepożądanych.
Udowodniono więc, że stosowanie kremu DEXERYL cechuje się on dobrym profilem tolerancji.

Wszystko o ichtiozie: przyczyny, objawy i leczenie

Wszystko o ichtiozie: przyczyny, objawy i leczenie

Ichtioza? Powinniśmy raczej mówić o ichtiozach, ponieważ istnieje kilka postaci tej choroby, które różnią się nasileniem1,2. Ichtioza to rzadka choroba genetyczna powodująca silną suchość skóry, która zaczyna przypominać rybią łuskę. Czym jednak jest ichtioza? 

Dowiedz się więcej o ichtiozie

Źródła:   

1. Blanchet-Bardon C et al. Association of glycerol and paraffin in the treatment of ichthyosis in children: an international, multicentric, randomized, controlled, double-blind study. JEADV 2012 r.

powrót do góry