DEXERYL Krem emolient

Statystycznie istotna skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych na grupie ponad 1000 pacjentów. Badania te zostały przeprowadzone z wykorzystaniem grupy placebo lub porównawczej, a więc zapewniały najwyższy standard, jakiego się wymaga od dowodów naukowych.

Odkryj krem emolient

DEXERYL: SKUTECZNE LECZENIE objawów suchej skóry spowodowanej ichtiozą

Wykazano, że stosowanie preparatu Dexeryl spowodowało istotne zmniejszenie suchości skóry 1 .

60% pacjentów zaobserwowało istotne zmniejszenie – o 50% – objawów suchości w ciągu 28 dni 1

md_dexeryl_website-ichthyosis-results-graph 577x487 Odsetek pacjentów z co najmniej 50% redukcją wyniku na skali SRRC w 28. dniu (%). Wynik SRRC: wynik referencyjny do oceny suchości skóry i ichtiozy na podstawie czterech kryteriów – łuszczenia, szorstkości, zaczerwienienia i pęknięcia. Grafika stworzona przez Pierre Fabre.

92%

pacjentów ocenia nawodnienie jako dobre lub bardzo dobre 1,2

40%

pacjentów uważa, że pocenie poprawiło się nieznacznie lub znacznie 1,2

80%

lekarzy biorących udział w badaniu klinicznym uznało krem zmiękczający DEXERYL za skuteczny w leczeniu ichtiozy u dzieci 1,2

1 – Blanchet-Bardon C et al. Łączne stosowanie gliceryny i parafiny w leczeniu ichtiozy u dzieci: międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie z podwójnie ślepą próbą. JEADV 2012 r.

2 – Po 3 miesiącach stosowania.

METODOLOGIA

Cel

Wykazanie skuteczności kremu emolientu DEXERYL w redukcji objawów ichtiozy.   

Badanie

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą, prowadzone w grupach równoległych:
Dexeryl krem emolient w porównaniu z grupą kontrolną wykorzystującą jedynie podłoże (placebo).

Populacja

W badaniu wzięło udział 231 dzieci w średnim wieku 8,3 lat, cierpiących na niepęcherzykowatą postać ichtiozy: ichtioza pospolita (63,2%), recesywna sprzężona z chromosomem X (14,7%), inna (22,1%).

Dawkowanie

2 zastosowania dziennie.

Czas trwania

12 tygodni (4-tygodniowy okres badania z podwójnie ślepą próbą z zastosowaniem kremu Dexeryl lub podłoża), a następnie badanie otwarte z udziałem wszystkich pacjentów leczonych kremem Dexeryl (przez 8 tygodni).

Pierwszorzędowe kryteria oceny

Poprawa objawów w przebiegu ichtiozy określona jako zmiana punktacji dla oceny suchości skóry na skali SRRC*<11099/>: procent pacjentów z 50% redukcją wyniku SRRC w dniu 28.

Drugorzędowe kryteria oceny

Świąd: oceniany za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS).
Ocena ogólna (zdolność nawodnienia skóry, poprawa potliwości): realizowana przez każdego badacza i pacjenta.

Tolerancja

Stosowanie kremu DEXERYL na skórę u dzieci dwa razy dziennie przez 3 miesiące nie wywoływało żadnych ogólnoustrojowych ani miejscowych działań niepożądanych.
Udowodniono więc, że stosowanie kremu DEXERYL cechuje się on dobrym profilem tolerancji.

Wszystko o ichtiozie: przyczyny, objawy i leczenie

Wszystko o ichtiozie: przyczyny, objawy i leczenie

Ichtioza? Powinniśmy raczej mówić o ichtiozach, ponieważ istnieje kilka postaci tej choroby, które różnią się nasileniem 1,2 . Ichtioza to rzadka choroba genetyczna powodująca silną suchość skóry, która zaczyna przypominać rybią łuskę. Czym jednak jest ichtioza? 

Dowiedz się więcej o ichtiozie

Źródła:   

1 –Blanchet-Bardon C et al. Association of glycerol and paraffin in the treatment of ichthyosis in children: an international, multicentric, randomized, controlled, double-blind study. JEADV 2012 r.

powrót do góry