DEXERYL: skuteczny sposób leczenia suchości skóry w przypadku niewydolności nerek

DEXERYL Krem emolient

DEXERYL Krem emolient

Statystycznie istotna skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych na grupie ponad 1000 pacjentów. Badania zostały przeprowadzone z udziałem grupy placebo lub porównawczej, zapewniając rzetelne dowody z zachowaniem reguł naukowych. 

Odkryj krem emolient

U 73% pacjentów nastąpiła znaczna poprawa  suchości skóry wywołanej objawami niewydolności nerek

73% pacjentów zauważyło znaczną poprawę lub całkowity zanik suchości skóry po 7 dniach regularnego stosowania kremu emolientu Dexeryl dwa razy dziennie na ciało¹.

md_dexeryl_website-uremic-xerosis-results-graph 577x549 v2 Odsetek pacjentów z całkowitą lub niemal całkowitą remisją po zastosowaniu placebo lub kremu zmiękczającego DEXERYL.

-75%

objawów uczucia swędzenia po 2 miesiącach leczenia¹

84%

zadowolonych lub bardzo zadowolonych pacjentów¹

1 – Balaskas i in. Randomized, Double-blind Study with Glycerol and Paraffin in Uremic Xerosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011
 

METODOLOGIA

Cel

Ocena skuteczności kremu glicerynowo-parafinowego w mocznicowej suchości skóry.   

Badanie

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne z uwzględnieniem zmienności wewnątrzosobniczej (lewa kończyna w porównaniu z prawą) z wykorzystaniem podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność kremu glicerynowo-parafinowego w mocznicowej suchości skóry.

Populacja

Randomizowana grupa 99 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką mocznicową suchością skóry.

Dawkowanie

2 zastosowania dziennie.

Czas trwania

8 tygodni

Pierwszorzędowe kryteria oceny

Reakcja na leczenie (wynik w skali suchości skóry) w przypadku każdej  kończyny określona jako spadek o co najmniej dwa stopnie w pięciu punktach od wartości początkowej na skali klinicznej w 7. dniu

Drugorzędowe kryteria oceny

Ogólna samoocena pacjenta dotycząca świądu (wizualna skala analogowa:
VAS) i jakości życia (skale SF-12 i DLQI).
Tolerancja miejscowa, tolerancja na produkty kosmetyczne oceniana przez pacjentów.
Ogólna tolerancja oceniana przez badaczy

Tolerancja

DEXERYL jest dobrze tolerowany.

Mocznicowa suchość skóry: przyczyny, objawy i leczenie

Mocznicowa suchość skóry: przyczyny, objawy i leczenie

Mocznicowa suchość skóry to naukowe określenie suchości skóry występującej w wyniku stosowania dializy. Towarzyszy jej silny świąd.

Dowiedz się więcej o mocznicowej suchości skóry

Źródła:   

1– Balaskas i in. Randomized, Double-blind Study with Glycerol and Paraffin in Uremic Xerosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011

powrót do góry