Dexeryl: skuteczne leczenie suchości skóry u osób starszych

DEXERYL Krem emolient

DEXERYL Krem emolient

Statystycznie istotna skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych na grupie ponad 1000 pacjentów. Badania te zostały przeprowadzone z wykorzystaniem grupy placebo lub porównawczej, więc zapewniają najwyższy standard, jakiego wymaga się od dowodów naukowych.

Odkryj krem emolient

pacjentów z brakiem objawów lub łagodnymi objawami suchości skóry po 1 miesiącu¹

mniej swędzenia po 1 miesiącu¹

Po 14 dniach

skóra jest intensywnie nawilżona¹

1 –  Cristaudo A. i in. Efficacy of an emollient dermoprotective cream in the treatment of elderly skin affected by xerosis. G. Ital Dermatol Venerol, 2015.

METODOLOGIA

Cel

Ocena skuteczności kremu ochronnego zawierającego glicerol i parafinę (DEXERYL) w leczeniu suchości skóry u osób starszych.

Badanie

Jednoośrodkowe badanie kliniczne porównujące zmienność wewnątrzosobniczą w zakresie suchości skóry po miejscowym stosowaniu kremu emolientu zawierającego glicerol i parafinę dwa razy dziennie na zmienione obszary.

Populacja

W badaniu wzięło udział 50 pacjentów w wieku powyżej 60 lat,  które charakteryzowały się dobrym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego i nie zgłaszały ciężkich chorób skóry w wywiadzie rodzinnym.

Dawkowanie

2 zastosowania dziennie.

Czas trwania

28 dni

Pierwszorzędowe kryteria oceny

Ocena nasilenia suchości skóry według nasilenia 5 parametrów klinicznych: łuszczenie, ściągnięcie, pękanie, otarcia i rumień (4-stopniowa skala nasilenia).

Drugorzędowe kryteria oceny

Samoocena swędzenia, pomiar niewidocznej utraty wody i nawodnienia w warstwie rogowej naskórka.

Tolerancja

Zaobserwowano dobry profil tolerancji i brak działań niepożądanych.

Jak osoby starsze powinny dbać o suchą skórę?

Jak osoby starsze powinny dbać o suchą skórę?

Suchość skóry to częste schorzenie u osób starszych1. Skóra staje się sucha i zaczyna się łuszczyć. Objawom tym może towarzyszyć pękanie i swędzenie2. Ale czym dokładnie jest suchość skóry u osób starszych? Jakie są tego przyczyny? Jak można jej zapobiegać i minimalizować jej objawy?

Dowiedz się więcej o suchości związanej z wiekiem

Źródła:   

1 – Blanchet-Bardon C et al. ŁAssociation of glycerol and paraffin in the treatment of ichthyosis in children: an international, multicentric, randomized, controlled, double-blind study. JEADV 2012 r. 

powrót do góry