DEXERYL: SKUTECZNE LECZENIE SUCHOŚCI SKÓRY STÓP U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

DEXERYL Krem emolient

DEXERYL Krem emolient

Statystycznie istotna skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych na grupie ponad 1000 pacjentów. Badania te, przeprowadzone z wykorzystaniem grupy placebo lub porównawczej, więc zapewniły najwyższy standard, jakiego się wymaga od dowodów naukowych.

Odkryj krem emolient

DEXERYL znacząco zmniejsza suchość stóp u pacjentów z cukrzycą

Regularne stosowanie kremu emolientu Dexeryl przez 28 dni, dwa razy dziennie na stopy, pozwala znacznie zmniejszyć suchość skóry stóp – o 41% – u pacjentów z cukrzycą.

md_dexeryl_website-dryness-of-diabetic-foot-results-graph-699-807 Wynik w skali oceny suchości skóry (XAS) w 1. i 28. dniu po leczeniu kremem zmiękczającym DEXERYL. Grafika stworzona przez Pierre Fabre.

+61%

wzrost wskaźnika nawodnienia skóry po 28 dniach¹ ²

1 – MARTINI J. i in. Efficacy of an emollient cream in the treatment of xerosis in diabetic foot: a double-blind, randomized, vehicle-controlled clinical trial. JEADV 2016 r.

2 – Wskaźnik nawilżenia mierzony korneometrem.

METODOLOGIA

Cel

Ocena skuteczności kremu emolientu (DEXERYL) w leczeniu suchości skóry stóp u pacjentów z cukrzycą.

Badanie

Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą.
Badanie z zastosowaniem jedynie podłoża leku w kontralateralnej grupie kontrolnej (placebo).

Populacja

57 osób chorych na cukrzycę.

Dawkowanie

2 zastosowania dziennie.

Czas trwania

28 dni

Pierwszorzędowe kryteria oceny

Ocena nasilenia suchości skóry stóp (skala XAS) po 28 dniach leczenia preparatem Dexeryl krem emolient w porównaniu do grupy kontrolnej stosującej jedynie podłoże leku

Drugorzędowe kryteria oceny

Zmiana wyniku w skali XAS w 14. dniu i ogólengo wyniku dla skóry.
Liczba stóp z pęknięciami, głębokimi pęknięciami, hiperkeratozą, zaawansowaną hiperkeratozą i suchością skóry w 14. i 28. dniu.
Wskaźnik nawilżenia mierzony korneometrem i analiza suchości skóry w teście D-squame w 14. i 28. dniu
Poprawa komfortu skóry w 14. i 28. dniu.
Opinie uczestników na temat leczenia

Tolerancja

DEXERYL krem emolient jest dobrze tolerowany.

Pielęgnacja stóp osób chorych na cukrzycę

Pielęgnacja stóp osób chorych na cukrzycę

Zarówno cukrzyca typu 1, jak i typu 2 może powodować objawy i dolegliwości skórne. Dotyczy to również stóp pacjentów z cukrzycą1. Co się dzieje ze skórą pacjentów chorych na cukrzycę? A w szczególności, w jakim stanie są ich stopy? Jakie są tego przyczyny? A powikłania? Jak pacjenci z cukrzycą powinni dbać o swoje stopy? 

Dowiedz się więcej o suchości stóp u pacjentów z cukrzycą

Źródła:   

1 – MARTINI J. i in. Efficacy of an emollient cream in the treatment of xerosis in diabetic foot: a double-blind, randomized, vehicle-controlled clinical trial. JEADV 2016 r.

powrót do góry